Tin tức giáo dục

Bộ Giáo dục Phát động cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Bộ Giáo dục Phát động cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày 5/6, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm lễ phát động cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh`”...

Đào tạo

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẠI NHÀ KHỐI 4 TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG DỊCH DO VIRUS CORONA

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẠI NHÀ KHỐI 4 TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG DỊCH DO VIRUS CORONA

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC VÀ TỰ ÔN TẬP TẠI NHÀ KHỐI 4 TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DO VIRUS CORONA GÂY RA           Thực hiện chỉ đạo...

Chuyên đề giáo dục

REVIEW 4  Môn: Tiếng Anh 9-U7,8,9

REVIEW 4 Môn: Tiếng Anh 9-U7,8,9

REVIEW 4 Môn: Tiếng Anh 9-U7,8,9 Thời gian: 45 phút I – Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. (2ps) I.Tìm từ có cách phát âm khác. 1/ A.  amount                   B.  sound            ...