Đào tạo

KẾ HOẠCH  HOAT ĐỘNG CÔNG TÁC THƯ VIỆN  THEO THÁNG

KẾ HOẠCH HOAT ĐỘNG CÔNG TÁC THƯ VIỆN THEO THÁNG

01 ke hoach tv tháng 02 ke hoach tv tháng_2 03 ke hoach tv tháng 04 ke hoach tv tháng 4 9 ke hoach thang 9 10kế hoạch thư viện tháng 10 11 ke hoach tv tháng 12 ke...

KẾ HOẠCH  HOAT ĐỘNG CÔNG TÁC THƯ VIỆN  Năm học: 2020 – 2021

KẾ HOẠCH HOAT ĐỘNG CÔNG TÁC THƯ VIỆN Năm học: 2020 – 2021

KẾ HOẠCH HOAT ĐỘNG CÔNG TÁC THƯ VIỆN Năm học: 2020 – 2021 Căn cứ kế hoạch số 261/KH-PGDĐT, ngày 17/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân hiệp về việc thực hiện chuyên môn Thư viện –Thiết...

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẠI NHÀ KHỐI 4 TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG DỊCH DO VIRUS CORONA

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẠI NHÀ KHỐI 4 TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG DỊCH DO VIRUS CORONA

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC VÀ TỰ ÔN TẬP TẠI NHÀ KHỐI 4 TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DO VIRUS CORONA GÂY RA           Thực hiện chỉ đạo...

t47-SO_TRUNG_BINH_CONGChuong III 5 Phuong trinh chua an o mau

Trang 1 / 212