Đào tạo

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẠI NHÀ KHỐI 4 TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG DỊCH DO VIRUS CORONA

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẠI NHÀ KHỐI 4 TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG DỊCH DO VIRUS CORONA

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC VÀ TỰ ÔN TẬP TẠI NHÀ KHỐI 4 TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DO VIRUS CORONA GÂY RA           Thực hiện chỉ đạo...

t47-SO_TRUNG_BINH_CONGChuong III 5 Phuong trinh chua an o mau

BÁO CÁO Tình hình dạy học từ xa trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

BÁO CÁO Tình hình dạy học từ xa trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tình hình triển khai Công văn số 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19; Công văn...

KẾ HOẠCH Hướng dẫn học sinh học tập tại nhà trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Corona(Covid-19) từ 03/3/2020 đến khi có thông báo mới

KẾ HOẠCH Hướng dẫn học sinh học tập tại nhà trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Corona(Covid-19) từ 03/3/2020 đến khi có thông báo mới

Căn cứ Công văn số 377/SGDĐT-GDTrH&GDTX, ngày 02/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang  về việc hướng dẫn tổ chức cho học sinh Tiểu học, THCS tự học trong thời gian nghỉ học phòng, chống...

Trang 1 / 212