Tin tức & Thông báo

BÁO CÁO Việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

BÁO CÁO Việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

BÁO CÁO Việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 I. Tổ chức triển khai tuần lễ 1. Công tác chỉ đạo Triển khai Công văn số 264/PGDĐT huyện Tân Hiệp, ngày 24/9/2020 của...

KẾ HOẠCH  Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020

KẾ HOẠCH Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020

KẾ HOẠCH Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020 Căn cứ Công văn số 264/PGDĐT huyện Tân Hiệp, ngày 24/9/2020 của Phòng giáo dục huyện Tân Hiệp về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng...

Trang 1 / 41234