ĐỀ ÔN TẬP TẠI NHÀ LỚP 4

Đề ôn tập ở nhà lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch Corona

Đề số 1

  1. TOÁN

Phần I: Mỗi bài dưới đây có nêu kèm theo các câu trả lời A,B,C,D (là đáp số, kết

quả tính …). Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

  1. Cho 52 kg 2 g = …… g

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 522 B. 5202 C. 52002             D. 5202

2.Cho biểu thức 124 x 25 – 25 x 24

Giá trị của biểu thức là

A. 25000 B.  1240           C. 250            D. 2500

3. Trung bình cộng của 2 số là 130. Số bé kém số lớn là 90 đơn vị. Như vậy số lớn là:

A.175              B. 85        C. 110            D. 20

4. Một khu đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 230 m, chiều rộng kộm chiều dài 50 m. Diện tích khu đất hình chữ nhật đó là:

A.12600 m2 B. 255m2               C. 205m2                  D. 52275  m2

Phần II: Làm các bài tập sau:

  1. Đặt tính rồi tính

125 x 43                                                               5800 : 25

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Tìm X :  a) 89658 :  X = 293                                                   b) X  : 11 = 54

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Có 6 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và ô tô cuối cùng chuyển được 42 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tạ thực phẩm?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. TIẾNG VIỆT
  2. Chính tả: (Thời gian 15 phút):

          Viết bài: Sầu riêng (SGK Tiếng Việt 4, tập 2). Viết đầu bài và đoạn : từ Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm …..đến tháng năm ta.

  1. Tập làm văn: (Thời gian 35 phút)

Đề bài: Em hãy viết bài văn tả cái bàn học ở nhà ( hoặc ở lớp) của em với mở bài gián tiếp và kết bài mở rộng

 

III. Đọc thầm và làm bài tập (Thời gian 30 phút)

Học sinh đọc thầm bài: Văn hay chữ tốt (SGK Tiếng Việt 4, tập 1, trang 129). Dựa vào nội dung bài học, khoanh  vào chữ cái đặt  trước câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:

  1.  Vì sao Cao Bá Quát thường bị điểm kém?

a) Vì chữ ông viết rất xấu.

b) Vì ông viết văn không hay.

c) Vì ông không làm đúng yêu cầu của thầy giáo.

2. Sự việc gì xảy ra đã khiến Cao Bá Quát phải ân hận?

a) Ông không viết đơn đúng yêu cầu của bà cụ.

b) Ông không làm chứng giúp bà cụ hàng xóm.

c) Ông viết đơn hộ một bà cụ hàng xóm nhưng do chữ của ông quá xấu quan không đọc được thét lính đuổi cụ về. Vì thế nỗi oan uổng của bà cụ không được giải tỏa.

3. Cao Bá Quát quyết chí luyện viết chữ như thế nào?

a) Ông luyện vào các buổi sáng.

b) Ông luyện cả đêm không ngủ.

c) Ông luyện cả sáng cả tối, kiên trì luyện tập trong nhiều năm trời. Ông còn mượn những quyển sách chữ đẹp làm mẫu.

4. Qua câu chuyện này, em học được điều gì từ Cao Bá Quát?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5. Gạch chân từ láy trong câu sau: “Đó chính là tiếng ngân nga thánh thót của chúng tôi.”

6. Gạch chân tính từ trong câu sau : “Rạng đông, mặt trời tỏa những tia nắng ấm áp và dịu dàng xuống muôn vật.”

7.Trong câu : “Hoa, gió và sương quyết định đi hỏi bác gác rừng.” Bộ phận vị ngữ là:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Em hãy đặt một câu hỏi dùng để tỏ thái độ khen ngợi.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Đề ôn tập ở nhà lớp 4 so 1Đọc thành tiếng: Học sinh đọc 3 lần bài tập đọc: Trống đồng Đông Sơn

( sách Tiếng Việt 4 tập 2)