Hình ảnh hoạt động trong hội khỏe Phù Đổng

Những hình ảnh hoạt động hội khỏe Phù Đổng trong năm học mới..

hoi-khoe-phu-dong-3

hoi-khoe-phu-dong-2

hoi-khoe-phu-dong-1