Lễ tổng kết và Lễ ra trường cho học sinh khối 9. Năm học 2023-2024 của Trường TH&THCS Tân Hiệp A5

1