Liên Đội tổ chức hiệu quả mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo” với 14 chi đội tham gia với sự hướng dẫn của GVCN và GV Thể dục trong năm học 2022-2023.

352181127_907111227055297_591296008361024975_n

352075153_293433803020809_6954602879156295832_n

352025879_1274417343448695_6663294794402080827_n

351780817_945066130143010_969578177000817965_n