Liên đội trường tổ chức kết nạp đội viên cho 39 thiếu niên học sinh lớp 3 tại đền Hùng-huyện Tân Hiệp vào ngày 25/3/2023 và tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn” vào ngày 26/3/2023. Tất cả có 17 chi đội, lớp nhi đồng tham gia đầy đủ.

351550972_2361067334072560_2955836718994281758_n

351736829_3206960292942695_5494814121905618614_n

355239385_121417470978085_6729000822670007723_n

355426641_121417434311422_2457936139940716271_n