Liên hệ

TRƯỜNG THCS VIETTECHKEY

Địa chỉ: Nhà A – Khu nghiên cứu và phát triển công nghệ Đà Nẵng – Viện khoa học công nghệ, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: (+84) 0511.3509.789

Fax:  (+84) 0511.3509.789

Email: viettechkey@gmail.com

————————————————————————————————————————————————————————

HÒM THƯ GÓP Ý

Họ tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung